Мисия на
ПГСС "Царица Йоанна"

 

Учебно заведение призвано,

опирайки се на собствения си опит и традиции,

отчитайки спецификата на региона и страната

и ползвайки опита от международното си сътрудничество да осигури:

 

1. Прозрачност на обучението и образованието;

 

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката,техниката и технологиите в направление селско стопанство;

 

3. Мобилност към възможностите и потребностите на обучаемите;

 

4. Изграждане на ключови умения и приобщаване към ценностите на гражданското общество;

 

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство.